Klachtenprocedure

Heeft u onverhoopt een klacht over een artikel die u in onze webshop hebt gekocht, dan kunt u hiervan een foto maken en deze sturen naar webshop@schuurman-schoenen.nl onder vermelding van het ordernummer. Wij zullen deze klacht aan de hand van de foto('s) proberen te beoordelen en u hierover berichten. Mochten wij er niet uitkomen dan zullen wij u vragen om het artikel kosteloos naar ons op te sturen via een DHL servicepoint. Zodra wij de klacht over een artikel of onze dienstverlening binnenkrijgen, zullen wij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u opnemen om de oplossing met u te bespreken. 

Algemene vragen of klachten die niet voldoende door de klantenservice zijn opgelost kunt u stellen aan webshop@schuurman-schoenen.nl. Binnen 1 tot 5 dagen ontvangt u een inhoudelijke reactie. Extern kunt u ook klachten indienen bij de Thuiswinkelorganisatie. U vindt het klachtenformulier en contactgegevens op het consumenten gedeelte van de site www.thuiswinkel.org. Als klachtenbemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, is er een zogenaamd geschil ontstaan. U kunt dit geschil aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).