Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je gebruikmaakt van de website en/of diensten van Schuurman Schoenen

of wanneer je deelneemt aan onze prijsvragen of andere acties. Wij respecteren je privacy en gaan op een vertrouwelijke wijze om met jouw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over waarom we je persoonsgegevens nodig hebben en wat we ermee doen. We verwerken jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  

Persoonsgegevens en doel

Schuurman Schoenen verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doelen en op basis van meerdere grondslagen. Zo verwerken wij NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres om een bestelling mogelijk te maken, op jouw verzoek een nieuwsbrief te sturen en om contact met je op te nemen in het kader van dienstverlening. Deze gegevens vragen we bovendien ook om op jouw verzoek een account voor je aan te kunnen maken op de website, waarbij we ook je accountgegevens verwerken. Daarnaast verwerken we betalingsgegevens in het kader van de dienstverlening. Wanneer je meedoet aan door ons georganiseerde prijsvragen of acties verwerken we op basis van jouw toestemming je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en indien van toepassing op de prijsvraag of actie ook je schoenmaat of doorgegeven voorkeuren.

  

Nieuwsbrief

We zullen je slechts een nieuwsbrief sturen wanneer je je daarvoor actief hebt aangemeld. We willen je erop wijzen dat je je te allen tijde weer kunt afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. 

  

Doorgifte

We verwerken je persoonsgegevens slechts binnen de EER. We streven ernaar om jouw gegevens niet door te geven aan derde partijen zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Wel geven we jouw gegevens door aan noodzakelijke partijen wanneer een wettelijke plicht bestaat om dit te doen of om dienstverlening mogelijk te maken, bijvoorbeeld aan leveranciers om jouw bestelling af te kunnen leveren. 

  

Bewaren en beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen: 

  

-Gangbare coderingstechnologieën bij overdragen of ontvangen van persoonsgegevens; 

-Beveiligde verbinding op pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt; 

-Webshop is gebouwd in een beveiligde omgeving met een SSL-layer; 

-Wachtwoorden worden gehasht opgeslagen; 

-Periodieke toetsing van beveiligingsniveau website; 

-Antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van belangrijke software; 

We bewaren je persoonsgegevens zolang je een account hebt bij ons. Daarna bewaren we je gegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden voordoen die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren. Indien je hebt deelgenomen aan een prijsvraag of actie, verwijderen we je persoonsgegevens zodra wij een winnaar hebben gekozen.

  

Rechten

Je hebt het recht op inzage, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en verwijderen van je gegevens. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. Je kan een schriftelijk verzoek tot ons richten, waarbij we je vragen een deels afgeschermd identiteitsbewijs mee te sturen. Zo weten we of het verzoek echt van jou komt. Scherm in ieder geval je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN af. 

We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Je gegevens kan je overigens ook zelf direct wijzigen in je account. Verder willen we je erop wijzen dat je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunt richten via de website van de Autoriteit. 

  

Contact

Heb je nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via: 

  

Schuurman Schoenen B.V. 

Postbus 154 

7160 AD Neede 

info@schuurman-schoenen.nl 

Tel: 0545-280080 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Wijzigingen zullen we publiceren op de website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we je per e-mail op de hoogte stellen. 

Voor onze cookieverklaring, klik hier