Algemene Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op elke deelname aan prijsvragen en andere acties. 
 2. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan elke actie. 
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname. 
 4. Medewerkers van Schuurman Schoenen zijn uitgesloten van deelname. 
 5. Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarige toestemming voor deelname heeft gegeven. 
 6. Deelname is slechts mogelijk voor deelnemers woonachtig in Nederland. 
 7. Schuurman Schoenen behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. 
 8. Winnaars worden op onpartijdige en objectieve wijze gekozen. 
 9. Over de uitslag van prijsacties kan niet worden gecorrespondeerd. 
 10. Schuurman Schoenen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Schuurman Schoenen in het leven roepen. 
 11. De prijs is niet restitueerbaar en is niet inwisselbaar voor contanten. 
 12. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Schuurman Schoenen is niet verantwoordelijk voor enige gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering. 
 13. Schuurman Schoenen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt of verband houdt met deze prijsvraag/actie of het gebruik van een prijs. 
 14. Schuurman Schoenen behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze actievoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 15. De persoonsgegevens die in het kader van prijsacties worden verkregen, zullen slechts voor de desbetreffende actie worden aangewend en zullen niet doorverkocht worden aan derden. Schuurman Schoenen zal de gegevens gebruiken om contact met de winnaar op te nemen en zal de naam van de winnaar publiceren. Nadat Schuurman Schoenen de winnaar bekend heeft gemaakt, zal Schuurman Schoenen de persoonsgegevens van alle deelnemers verwijderen. 
 16. Schuurman Schoenen kan de foto van de prijswinnaar op de website en social media kanalen publiceren wanneer hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de prijswinnaar. 
 17. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/actie kunt u gebruik maken van het contactformulier.

De Schuurman Schoenen Waardecheque

Wil jij je waardecheque besteden in onze webshop? Log in en klik tijdens het betaalproces op de button om je waardecheque te verzilveren.

Actievoorwaarden waardecheque:

 • De waardecheque is geldig van donderdag 2 september t/m zondag 10 oktober 2021 op onze hele collectie schoenen en tassen (Bama producten, riemen, kleding en sokken zijn uitgesloten).
 • Na zondag 10 oktober 2021 vervallen de extra punten die je cadeau hebt gekregen. Je eerder gespaarde punten blijven uiteraard wel gewoon staan.
 • Het bedrag van de waardecheque moet in één keer worden besteed. Je krijgt geen geld terug.
 • De waardecheque is niet inwisselbaar voor contanten. Het minimale bestedingsbedrag (exclusief verzendkosten en uitgesloten producten) moet hoger zijn dan de waarde van de cheque.
 • Je kunt als klantenkaarthouder maximaal 1 waardecheque verzilveren. Het samenvoegen van twee of meer waardecheques is niet toegestaan.
 • Bij vermoeden van misbruik is Schuurman Schoenen gerechtigd om de waardecheque ongeldig te verklaren.
 • Als je een complete bestelling retourneert, krijg je je spaarpunten teruggestort. Je krijgt van de waardecheque geen geld terug. Zodra de retour administratief bij ons is verwerkt, kun je nog tot en met zondag 25 april 2021 een nieuwe aankoop doen en de waardecheque opnieuw besteden. Deze zal automatisch weer zichtbaar worden tijdens het betaalproces.
 • De waardecheque is geldig in alle vestigingen van Schuurman Schoenen en uiteraard ook in onze webshop.
 • De waardecheque kan een maximale hoogte hebben van 180,-- euro. Hogere waardes worden niet uitgekeerd. 
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.