Actievoorwaarden

Topbanner Keq actie

KEQ WIN - ACTIE

Van maandag 5 oktober t/m zondag 11 oktober maak jij kans op een jaar lang gratis Keq schoenen bij aankoop van een paar kinderschoenen. Hoe neem je deel aan deze actie? In de fysieke winkels vul je het invulformulier in. Alle velden dienen ingevuld te worden voor deelname. Online maak jij automatisch kans bij aankoop van een paar kinderschoenen.

Actievoorwaarden Keq

 • De actie loopt van 5 oktober tot en met 11 oktober 23:59 uur. Deelnames vanaf 12 oktober 2020 00:00 tellen niet meer mee;  
 • Dit houdt de prijs exact in: 3 winnaars mogen tussen 31 oktober 2020 en 31 oktober 2021 vier keer één paar Keq schoenen uitzoeken met een maximale waarde van €100,-. Als de prijs van het product hoger is dan €100,-, is het restbedrag voor eigen rekening van de winnaar. Het is niet mogelijk om meerdere producten aan te schaffen, als het aankoopbedrag van het gekozen product lager is dan €100,-. De prijs kan alleen in onze Schuurman Schoenen winkels worden ingewisseld. Het is aan de winnaars zelf om de prijs te spreiden over het jaar of in één keer de vier paar schoenen aan te schaffen; 
 • Schoenen die beschikbaar worden gesteld voor de actie tellen niet mee voor persoonlijke waardecheque-punten;
 • Elke deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de actie. Deelnemers die aantoonbaar misbruik van de actie maken, worden uitgesloten; 
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via een felicitatie-email. Reageert een winnaar niet binnen 7 dagen, dan vervalt helaas de prijs en kiezen we een andere winnaar; 
 • Door mee te doen aan deze actie ga je er mee akkoord dat je met naam en toenaam wordt genoemd op onze social media kanalen; 
 • Deelname vanaf 18 jaar; 
 • Voor deze prijs geldt dat deze niet inwisselbaar is voor geld of andere prijzen. Bij klachten is er geen mogelijkheid tot uitkeer van de verkoopprijs, enkel vervanging van betreffende paar; 
 • Het is niet toegestaan de prijs over te dragen aan iemand anders; 
 • De winnaars worden willekeurig gekozen door een onafhankelijke jury; 
 • Meedoen aan deze toffe actie is vrijwillig en kosteloos; 
 • Aan deze winactie kunnen geen rechten worden ontleend; 
 • Personeel van Schuurman Schoenen is uitgesloten van deelname; 
 • Schuurman Schoenen behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. Dit zal gecommuniceerd worden op de pagina met actievoorwaarden; 
 • Schuurman Schoenen is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, zet- of typfouten; 
 • Door deel te nemen aan deze actie ga je automatisch akkoord met de actievoorwaarden. 

Algemene Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op elke deelname aan prijsvragen en andere acties. 
 2. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan elke actie. 
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname. 
 4. Medewerkers van Schuurman Schoenen zijn uitgesloten van deelname. 
 5. Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarige toestemming voor deelname heeft gegeven. 
 6. Deelname is slechts mogelijk voor deelnemers woonachtig in Nederland. 
 7. Schuurman Schoenen behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. 
 8. Winnaars worden op onpartijdige en objectieve wijze gekozen. 
 9. Over de uitslag van prijsacties kan niet worden gecorrespondeerd. 
 10. Schuurman Schoenen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Schuurman Schoenen in het leven roepen. 
 11. De prijs is niet restitueerbaar en is niet inwisselbaar voor contanten. 
 12. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Schuurman Schoenen is niet verantwoordelijk voor enige gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering. 
 13. Schuurman Schoenen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt of verband houdt met deze prijsvraag/actie of het gebruik van een prijs. 
 14. Schuurman Schoenen behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze actievoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 15. De persoonsgegevens die in het kader van prijsacties worden verkregen, zullen slechts voor de desbetreffende actie worden aangewend en zullen niet doorverkocht worden aan derden. Schuurman Schoenen zal de gegevens gebruiken om contact met de winnaar op te nemen en zal de naam van de winnaar publiceren. Nadat Schuurman Schoenen de winnaar bekend heeft gemaakt, zal Schuurman Schoenen de persoonsgegevens van alle deelnemers verwijderen. 
 16. Schuurman Schoenen kan de foto van de prijswinnaar op de website en social media kanalen publiceren wanneer hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de prijswinnaar. 
 17. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/actie kunt u gebruik maken van het contactformulier.